Savannah V.

  • 5'10½"
  • 30"
  • 24"
  • 34"
  • 10.5
  • A