Kiara

  • 5'11"
  • 32"
  • 25"
  • 33½"
  • 10.5
  • Blonde
  • Blue